Registratierechten

Gemiddelde brandstofprijs

In België is elk aardolieproduct onderworpen aan een maximumprijs. Het is niet toegelaten om deze te verkopen aan een hogere prijs dan de vastgestelde maximumprijs. De Algemene Directie Energie van…

Wisselkoersen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Belastingvrije sommen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Kosten eigen aan de werkgever

Forfaitaire beroepskosten

Beperkt aftrekbare beroepskosten

Renteloze leningen of leningen tegen gunstvoorwaarden

Voordelen alle aard

Pensioenopbouw

Tarieven personenbelasting

Voorafbetaling personenbelasting

Dividenden personenbelasting

Interesten personenbelasting

Autofiscaliteit in de vennootschapsbelasting

Pensioenopbouw via de vennootschap

Aftrekken belastbare basis

Tarieven vennootschapsbelasting

Voorafbetaling vennootschapsbelasting

12% tarief

21% tarief

Verkooprecht

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Verdeelrecht

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Neerleggingskost

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Publicatiekost

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.