Voorafbetaling vennootschapsbelasting

Vennootschappen die geen of ontoereikende voorafbetalingen op de vennootschapsbelasting verrichten, zullen onderworpen worden aan een vermeerdering. Echter kan deze vermeerdering geheel of gedeeltelijk weggewerkt worden door tijdig voorafbetalingen te doen.

Aanslagjaar

Vermeerdering en wegwerken vermeerdering
  AJ 2025 AJ 2024 AJ 2023
Globale vermeerdering 9,00 % 6,75 % 6,75 %
Voordelen volgens uiterste datum van storting:      
VA 1 (10/4) 12,00 % 9,00 % 9,00 %
VA 2 (10/7) 10,00 % 7,50 % 7,50 %
VA 3 (10/10) 8,00 % 6,00 % 6,00 %
VA 4 (20/12) 6,00 % 4,50 % 4,50 %