Deadlines

Een overzicht van de belangrijkste deadlines in 2024.

Aanslagjaar

Januari 2024
15/01/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand + kwartaal) 
15/01/2024 Betaling van roerende voorheffing (lening met een vervaldatum 31/12) 
20/01/2024 Aangifte btw 4de kwartaal van 2023 & december 2023
31/01/2024 Neerlegging jaarrekening voor balansen 30/06 + aangifte vennootschapsbelasting voor balansen 30/06
Februari 2024
15/02/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/02/2024 Aangifte btw januari 
28/02/2024 Opmaak fiches 281.20
Maart 2024
15/03/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/03/2024 Aangifte btw februari 
31/03/2024 Betaling en aangifte taks op de vzw
31/03/2024 Klantenlisting btw over 2023
April 2024
10/04/2024 Voorafbetaling belasting (voor het 1ste kwartaal) 
15/04/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand + kwartaal) 
20/04/2024 Aangifte btw 1ste kwartaal & maart 
30/04/2024 Neerlegging jaarrekening voor balansen 30/09 + aangifte vennootschapsbelasting voor balansen 30/09
30/04/2024 Opmaak fiches 281.45
Mei 2024
15/05/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/05/2024 Aangifte btw april 
Juni 2024
15/06/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/06/2024 Aangifte btw mei 
30/06/2024 Neerleggen jaarrekening & verslagen bij griffie voor een kleine vzw
30/06/2024 Aangifte personenbelasting op papier 
30/06/2024 Opmaak fiches 281.50
Juli 2024
10/07/2024 Voorafbetaling belastingen (voor het 2de kwartaal) 
15/07/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand + kwartaal) 
15/07/2024 Aangifte personenbelasting via Taks-on-web of correcties van vereenvoudigde voorstellen 
20/07/2024 Aangifte btw 2de kwartaal & juni + verstrekken bijkomende inlichtingen gemengde/gedeeltelijke btw-plichtigen
31/07/2024 Neerlegging jaarrekening voor balansen 31/12 + aangifte vennootschapsbelasting voor balansen 31/12 + indiening aangifte rechtspersonenbelasting
Augustus 2024
15/08/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/08/2024 Aangifte btw juli 
September 2024
15/09/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/09/2024 Aangifte btw augustus 
30/09/2024 Terugvraag buitenlandse btw vorig kalenderjaar 
Oktober 2024
10/10/2024 Voorafbetaling belastingen (voor het 3de kwartaal) 
15/10/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand + kwartaal) 
20/10/2024 Aangifte btw 3de kwartaal & september
16/10/2024 Aangifte personenbelasting (complexe aangifte) 
31/10/2024 Neerlegging jaarrekening voor balansen 31/03 + aangifte vennootschapsbelasting voor balansen 31/03
November 2024
15/11/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/11/2024 Aangifte btw oktober 
December 2024
15/12/2024 Bedrijfsvoorheffing (maand) 
20/12/2024 Voorafbetaling (voor het 4de kwartaal) 
20/12/2024 Aangifte btw november 
25/12/2024 Correctie sociale bijdragen voor dit inkomstenjaar 
25/12/2024 Betaling VAPZ
31/12/2024 Jaarafsluiting voor boekjaren eindigend op 31/12/2024