Erven

Erfbelasting (Vlaams Gewest)

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Successierechten (Waals Gewest)

De tarieven zijn van toepassing op het nettodeel dat iedere erfgenaam afzonderlijk erft.

Successierechten (Brussels Gewest)

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.