Erven

Erfbelasting (Vlaams Gewest)

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis.

Successierechten (Waals Gewest)

De successierechten zijn de belastingen die erfgenamen betalen op nalatenschappen. Ze worden berekend op de nettowaarde van de onroerende goederen (huis, grond …) en roerende...

Successierechten (Brussels Gewest)

De successierechten zijn de belastingen die erfgenamen betalen op nalatenschappen. Ze worden berekend op de nettowaarde van de onroerende goederen (huis, grond …) en roerende...