Gemiddelde brandstofprijs

In België is elk aardolieproduct onderworpen aan een maximumprijs. Het is niet toegelaten om deze te verkopen aan een hogere prijs dan de vastgestelde maximumprijs.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie berekent elke werkdag de maximale prijzen van de afgewerkte producten volgens de bepalingen van de programma-overeenkomst afgesloten tussen de Belgische Staat en de Belgische Petroleum Federatie (BPF).

Aanslagjaar

Gemiddelde brandstofprijs per liter (inclusief BTW)
Brandstof 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Benzine 95 €1,92 €1,61 €1,39 €1,46 €1,47 € 1,40
Benzine 98 €2,03 €1,64 €1,42 €1,53 €1,55 € 1,49
Diesel €1,99 €1,57 €1,37 €1,52 €1,50 € 1,33
LPG €0,82 €0,65 €0,47 €0,51 €0,55 €0,49