Vrijstelling woon-werkverkeer

Aanslagjaar

Tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer
Aard verplaatsing Vrijgesteld
Openbaar gemeenschappelijk vervoer

Volledige bedrag van de vergoeding

Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer

Prijs van een treinabonnement eerste klasse voor die afstand

Ander vervoermiddel

490 EUR