Tussenkomst woon-werkverkeer

Een werkgever kan aan de medewerkers een vergoeding toekennen als tussenkomst voor de verplaatsingen die de werknemer moet doen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Dergelijke vergoedingen zijn belastingvrij in hoofde van de werknemer, op voorwaarde dat de werknemer zijn werkelijke kosten niet bewijst.

Aanslagjaar

Tussenkomst werkgever in woon-werkverkeer
Aard verplaatsing Vrijgesteld
Openbaar gemeenschappelijk vervoer

Volledige bedrag van de vergoeding

Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer

Prijs van een treinabonnement eerste klasse voor die afstand

Ander vervoermiddel

Max. 490 EUR

Lees hier meer over de vrijgestelde tussenkomst van een werkgever in het woon-werkverkeer van medewerkers met de fiets.