Tarieven vennootschapsbelasting

Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief

Verlaagd tarief is niet voor elke vennootschap! Om hiervan te kunnen genieten moet ze minstens aan één bedrijfsleider de minimumbezoldiging toekennen. Doet ze dit niet is het standaardtarief van…