Tarieven vennootschapsbelasting

Tarief VENB

In de vennootschapsbelasting gelden twee tarieven: 20% en 25%.

Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Een vergelijking tussen de belastingdruk middels een zelfstandige activiteit zonder vennootschap en een zelfstandige activiteit met een vennootschap.

Minimumbezoldiging bedrijfsleider voor toepassing verlaagd tarief

Om van het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten, is het vereist dat aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk-persoon een minimumbezoldiging wordt toegekend.