Tussenkomst privé PC

De tussenkomsten van de werkgever in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor de aankoop in nieuwe staat van een pc al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en internetabonnement, zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting op voorwaarde dat de bruto belastbare bezoldigingen van die betrokken werknemer een welbepaalde grens niet overschrijden. Wat de aankoop van een pc of randapparatuur betreft, wordt deze vrijstelling slechts een maal per periode van drie belastbare tijdperken toegekend.

Aanslagjaar

Vergoedingen voor aankoop privé PC
Maximale vrijstelling PC Maximale bruto belastbare bezoldiging
1.070 EUR

42.090 EUR