Verkooprecht

Het verkooprecht wordt gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

Aanslagjaar

Algemeen tarief
Basistarief 12%
Onbebouwde onroerende goederen - landbouwgrond en natuurgebied 10%
Enige eigen woning 3%
Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie of gedeeltelijke herbouw 1%
Enige eigen woning (beschermd monument) 1%
Woning verhuurd via erkend sociaal verhuurkantoor 7%
Beschermd monument (niet enige en eigen woning) 6%
Beroepsverkopers 4%
Sociale woningen 1,5%