Verkooprecht

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Algemeen tarief
Andere dan de enige eigen woning 12%
Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen 10%
Verlaagde tarieven
Aankoop van de enige eigen woning 3%
Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen 1%
Beschermde monumenten als enige eigen woning 1%
Aankoop van een sociale woning 1,50%
Aankoop van een woning voor sociale verhuur 7%
Aankopen door beroepsverkopers 4%
Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil
van ongebouwde landgoederen
Vrijgesteld, 6% of 10%
Aankoop van beschermde monumenten Halvering van het tarief