Beroepsinkomen

Kosten eigen aan de werkgever

Voordelen alle aard

Forfaitaire beroepskosten

Beperkt aftrekbare beroepskosten