Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen zijn bonussen die toegekend worden aan werknemers, uitzendkrachten, ambtenaren (autonome gemeentebedrijven). Deze zijn voor een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting.

Aanslagjaar

Maximumbedrag niet-recurrente resultaatgebonde voordelen
3.496 EUR