Onroerend inkomen

Belasting onroerend inkomen

Als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld dat je onroerende inkomsten verkrijgt, zelfs voor de eigen woning die...

Indexatiecoëfficient KI

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd....

Revalorisatiecoëfficiënt

De revalorisatiecoëfficient wordt gebruikt in twee specifieke gevallen: 1) Wanneer de huurder het gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt Wanneer de huurder het...