Aftrekken belastbare basis

Notionele interestaftrek

De berekening van de fiscale aftrek start bij het 'eigen vermogen', zoals door de onderneming medegedeeld werd in de openingsbalans voor de belastbare periode. De component 'eigen vermogen' vervat de...

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen door bedrijven te stimuleren. Het is een aftrekpost van de belastbare winst die...