Verdeelrecht

Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is als een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, geheel of gedeeltelijk wordt verdeeld. Het verdeelrecht wordt tevens toegepast op de bijzondere omzetting van het vruchtgebruik ten voordele van de blote eigenaar.

Aanslagjaar

Algemeen tarief
2,50%
Verlaagd tarief (*)
1%

(*) Van toepassing bij gehuwden of wettelijk samenwonenden bij de beeïndiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. Voor de toepassing van het verlaagd tarief is het irrelevant of de verrichting de onverdeeldheid al dan niet doet ophouden.