Renteloze leningen of leningen tegen gunstvoorwaarden

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Intresten rekening courant (debet/credit) (VennB)

Debetrente Indien de rekening-courant van de bedrijfsleider in de vennootschap een debetsaldo vertoont, dan heeft de vennootschap een vordering op…

Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Inkomstenschijven berekening personenbelasting

Naarmate u meer verdient, komt u in een hoger belastingtarief terecht. De percentages stijgen per inkomensschijf. Dat noemt men de 'progressiviteit van de belasting'. Er zijn verscheidene…

Nettobestaansmiddelen

Om fiscaal als ten laste beschouwd te worden, moet men op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige en mag de persoon die ten laste wordt…

Omzettingsrenten voor onderhoudsuitkeringen

Onderhoudsuitkeringen in kapitaal, kapitalen van levensverzekeringen die een lening waarborgen en kapitalen die inkomensderving compenseren.

Eenmalige investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel die bedoeld is om investeringen door bedrijven te stimuleren. Het is een aftrekpost van de belastbare winst die…