Ingekomen belastingplichtigen

In hoofde van ingekomen belastingplichtigen die bezoldigingen van werknemers of bezoldigingen van bedrijfsleiders verkrijgen, wordt het ten laste nemen van bepaalde kosten door de werkgever of de vennootschap beschouwd als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer een aantal voorwaarden zijn vervuld.

Aanslagjaar

Bijzonder belastingstelsel ingekomen belastingplichtigen
Minimale toe te kennen belastbare bezoldiging voor in België geleverde prestaties 75.000 EUR
Absoluut maximum eigen kosten aan de werkgever (niet belastbaar) 90.000 EUR
Absoluut maximum eigen kosten aan de werkgever voor inrichting woning (niet belastbaar) 1.500 EUR
Relatief maximum kosten eigen aan de werkgever (niet belastbaar) 30% van de belastbare bezoldiging