Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een financiële toewijzing die een werknemer krijgt van zijn werkgever om zijn of haar woon-werkverkeer te regelen. In plaats van een bedrijfswagen krijgen werknemers de mogelijkheid om dit budget te gebruiken voor verschillende vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer, fietsen, autodelen of zelfs elektrische steps. Het doel is om duurzamere en flexibelere vervoersoplossingen te bevorderen en de congestie te verminderen.

Aanslagjaar

Beperkingen mobiliteitsbudget
Minimumbedrag van het mobiliteitsbudget 3.055 EUR
Relatief maximum van het mobiliteitsbudget 20% van brutoloon
Absoluut maximum van het mobiliteitsbudget 16.293 EUR

Meer informatie op de website van de overheid.