Belastingverhogingen

Onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte

Onvolledige, onjuiste, laattijdige of niet-aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing

Onjuiste aangifte bedrijfsvoorheffing die aanleiding heeft gegeven tot een vrijstelling

Voor een aangifte in de bedrijfsvoorheffing waarbij een belastingplichtige ten onrechte een vrijstelling van doorstorting toepaste, kan de fiscus, afhankelijk van het aantal...