Minimum belastbare grondslag PB

De fiscale administratie kan bij niet-aangifte of laattijdige aangifte in de personenbelasting een minimum belastbare winst vastleggen. Bij herhaalde inbreuken wordt het bedrag verhoogd met een percentage afhankelijk van de herhaling van de inbreuk.

Aanslagjaar

Minimum belastbare grondslag
19.000 EUR

 

Inbreuk Verhoging van de minimum belastbare grondslag
Tweede inbreuk 25%
Derde inbreuk 50%
Vierde inbreuk 100%
Vijfde inbreuk en daaropvolgende inbreuken 200%