Schenken

Schenkbelasting (Vlaams Gewest)

In de schenkbelasting zijn er verschillende tarieven, afhankelijk van het goed dat wordt geschonken (roerend of onroerend) of afhankelijk van de hoedanigheid van de schenker of de…

Schenkingsrechten (Waals Gewest)

Na een overlijden wordt een belasting geheven op het vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen. Deze belasting noemt men het successierecht. Het bedrag van de…

Schenkingsrechten (Brussels Gewest)

Na een overlijden wordt een belasting geheven op het vermogen van de overleden persoon dat overgaat op zijn erfgenamen. Deze belasting noemt men het successierecht. Het bedrag van de…