Flexi-jobs

U betaalt geen personenbelasting op uw inkomsten uit een flexi-job tewerkstelling voor zover de jaarbezoldiging uit de flexi-job niet meer bedraagt dan onderstaande maximumgrenzen.

Aanslagjaar

Bezoldigingen uit flexi-jobs
Gepensioneerden Niet-gepensioneerden
onbeperkt

12.000 EUR

Meer informatie over het statuut van de flexi-jobber, leest u hier.