Tarieven

OV - basisheffing voor het Vlaams Gewest

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) dewelke verschuldigd is door eenieder die op 1 januari...

OV - opcentiemen provincies

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) dewelke verschuldigd is door eenieder die op 1 januari...

OV - opcentiemen gemeenten

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, enz.) dewelke verschuldigd is door eenieder die op 1 januari...