Neerleggingskost

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • het model van de jaarrekening: volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC);
  • het gebruikte formaat: XBRL of PDF;
  • een verbeterde neerlegging of niet. Voor een verbeterde neerlegging geldt een specifiek tarief.

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag.

Aanslagjaar

Jaarrekeningen vanaf 01/01/2024 Voor vennootschappen Voor verenigingen en stichtingen
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand
Volledig/geconsolideerd model € 360,70 € 85,10
Verkort model € 85,10 € 85,10
Micromodel € 63,80 € 63,80
Verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) € 81,70 € 81,70
Verbeterde neerlegging (micro) € 52,00 € 52,00
Via het internet in de vorm van een PDF - bestand
Volledig/geconsolideerd model € 427,40 € 151,70
Verkort model € 151,70 € 151,70
Micromodel € 130,60 € 130,60
Verbeterde neerlegging (volledig / verkort / geconsolideerd) € 81,70 € 81,70
Verbeterde neerlegging (micro) € 52,00 € 52,00
Tarieftoeslagen van niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen VKT & Micro schema Andere
Vanaf de 1e dag van de 9de maand na de afsluiting van het boekjaar € 120,00 € 400,00
Vanaf de 1e dag van de 10de maand na de afsluiting van het boekjaar € 180,00 € 600,00
Vanaf de 1e dag van de 13de maand na de afsluiting van het boekjaar € 360,00

€ 1.200,00

Het neerleggen van jaarrekeningen op papier is vanaf 1 januari 2020 afgeschaft.

(1) Bron: Nationale Bank van België – www.nbb.be