Publicatiekost

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Bij de oprichting van een onderneming, stichting of vzw moet de oprichtingsakte gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Dit kan zowel op papier of elektronisch.

Wijzigingsakten moeten o.a. gepubliceerd worden bij:

- een wijziging de raad van bestuur

- een wijziging van de dagelijks bestuurder / vertegenwoordiger

- een statutenwijziging van o.a. een wijziging van benaming of zetel

- de benoeming of beëindiging functie commissaris (verplicht bij grote vzw's of indien een commissaris werd aangesteld)

- een ontbinding

Aanslagjaar

Kosten voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (incl. 21% btw)
Vanaf 1 maart 2023
  Op papier Elektronisch Op papier of elektronisch
Oprichtingsakten      
Voor ondernemingen €335,41 €270,92  
Voor verenigingen en stichtingen €232,20 €167,71  
Wijzigingsakten      
Voor ondernemingen     €196,75
Voor verenigingen en stichtingen     €157,42
       
Kosten voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (incl. 21% btw)
Vanaf 1 maart 2022
  Op papier Elektronisch Op papier of elektronisch
Oprichtingsakten      
Voor ondernemingen €298,75 €241,27  
Voor verenigingen en stichtingen €206,91 €149,44  
Wijzigingsakten      
Voor ondernemingen     €175,21
Voor verenigingen en stichtingen     €140,24

Op papier: Via de KBO

Elektronisch: Via e-depot of e-griffie