Autofiscaliteit in de vennootschapsbelasting

Elektrische wagens

Voor 100% elektrische personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen aangekocht, geleased of gehuurd t.e.m. 31.12.2026 (= ongeacht het aanslagjaar), blijvende kosten 100%...

Aftrekbaarheid hybride wagens

Voor hybride personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 blijft de op heden bestaande fiscale aftrekregeling van toepassing (= zogenaamde grandfathering -...

Aftrekbaarheid wagens met fossiele brandstof

Voor personenwagens aangeschaft, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 blijft de op heden bestaande fiscale aftrekregeling van toepassing (= zogenaamde grandfathering - huidige...