Vrijstelling vergoeding vrijwillige ambulancier en vrijwillige brandweerlieden

Aanslagjaar

Vergoedingen voor vrijwillige ambulanciers en brandweerlieden
Vergoeding Vrijgesteld
Vrijwillig ambulancier

7.310,00 EUR

Vrijwillig brandweerlied

7.310,00 EUR