Vergoeding vrijwillige ambulancier en vrijwillige brandweerlieden

Vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers zijn vrijgesteld tot een bepaald bedrag op jaarbasis.

Aanslagjaar

Vergoedingen voor vrijwillige ambulanciers en brandweerlieden
  Vrijgesteld
Vrijwillig ambulancier (*)

7.310,00 EUR

Vrijwillig brandweerlied

7.310,00 EUR

(*) Tot en met 2022 werden enkel vergoedingen toegekend aan vrijwillige ambulanciers voor prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening vrijgesteld. Voor de vergoedingen die vanaf 01/01/2023 worden betaald of toegekend, wordt die beperking van dringende geneeskundige hulpverlening geschrapt. Op die manier komen alle vergoedingen van vrijwillige ambulanciers in aanmerking voor de fiscale vrijstelling.