12% tarief

De btw bestaat uit verschillende tarieven. Daardoor kan er verwarring ontstaan welk btw-tarief van toepassing is op de levering van goederen en diensten. Hieronder een overzicht van de diensten en goederen onderworpen aan het 12%-tarief.

Aanslagjaar

12%
Dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen
(niet het krantennieuws via internet), recuperatiestoffen en -producten
Steenkool
Banden voor landbouwmachines en tractoren
Fytofarmaceutische producten
Levering van sociale woningen
Margarine