12% tarief

Aanslagjaar

12%
Dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen
(niet het krantennieuws via internet), recuperatiestoffen en -producten
Steenkool
Banden voor landbouwmachines en tractoren
Fytofarmaceutische producten
Levering van sociale woningen
Margarine