Verminderingen

OV - vermindering E-peil

Tot en met 2022 gaat het om een vermindering voor belastingplichtigen die beschikken over een woning die nieuw gebouwd werd of zodanig verbouwd werd dat deze gelijkgesteld wordt met een nieuwbouw...

OV - vermindering bescheiden nieuwbouwwoning

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de nieuwbouwwoning (u hebt ze zelf nieuw laten bouwen of u hebt ze nieuwgebouwd aangekocht; de woning is in beide gevallen dus nog...

OV - vermindering gezinsbijslaggerechtigde kinderen

Woningen waar minstens twee kinderen die in aanmerking komen voor de gezinsbijslag gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar, komen in aanmerking voor een vermindering op de onroerende...

OV - vermindering oorlogsverminkte

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de woning die wordt betrokken door een oorlogsverminkte. Indien de oorlogsverminkte huurder is van de woning, kan hij deze...

OV - vermindering bescheiden woning

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de woning waar de belastingplichtige volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar zijn hoofdverblijfplaats...

OV - vermindering handicap

De onroerende voorheffing wordt verminderd per persoon met een handicap, met uitsluiting van de gehandicapte kinderen, voor de woning waar de persoon met de handicap volgens het bevolkingsregister op...