Voordelen alle aard

VAA voor dienstboden

Wanneer uw vennootschap de kosten op zich neemt van een 'dienstbode' die ook voor u privé werkt, moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven.

VAA voor gratis verwarming en elektriciteit

Wanneer een werkgever/vennootschap de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemer/bedrijfsleider ten laste neemt, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze laatste.

VAA beschikking over zonnepanelen/thuisbatterij

Wanneer een werkgever/vennootschap zonnepanelen plaatst op het dak van de privéwoning van zijn werknemer/bedrijfsleider of er een thuisbatterij installeert, ontstaat...

VAA voor pc, laptop, internet, gsm en tablet

De terbeschikkingstelling van een laptop, internet - en/of telefoonabonnement, gsm of tablet door de werkgever/vennootschap aan een medewerker/bedrijfsleider, wordt in hoofde van...

VAA gratis woonst

Een bedrijfsleider die gratis in een woning van zijn vennootschap woont, wordt belast op een voordeel alle aard. Voor de berekening van het VAA...

VAA voor water

Wanneer uw vennootschap de kosten voor water betaalt, moet u als bedrijfsleider mogelijks een voordeel alle aard aangeven.

VAA wagen

Indien een onderneming en bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider kan dit voertuig zowel voor beroepsdoeleinden als voor persoonlijke doeleinden...

VAA renteloze lening of lening tegen gunstvoorwaarden

Het verstrekken van een gratis of goedkope lening in het kader van de arbeidsverhouding heeft tot gevolg dat er een voordeel van alle aard belastbaar wordt bij de...

VAA fiets

Wanneer een vennootschap/werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van deze...

VAA lichte vracht

Wanneer een vennootschap/werkgever een lichte vracht ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde...

VAA motorfiets

Wanneer een vennootschap/werkgever een motorfiets ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van...