VAA wagen

Indien een onderneming en bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider kan dit voertuig zowel voor beroepsdoeleinden als voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Met persoonlijke doeleinden bedoelt men zowel het eigenlijke privégebruik, als het gebruik voor woon-werkverkeer. Het persoonlijk gebruik van het bedrijfsvoertuig wordt in hoofde van de genieter belast als een voordeel alle aard.

Het forfaitair voordeel alle aard wordt berekend volgens volgende formule: VAA = cataloguswaarde x (5,5% + (CO2-uitstoot wagen - referentie CO2-uitstoot)) x 6/7 x correctiecoëfficiënt i.f.v. ouderdom voertuig.

Wanneer de uitkomst van de formule minder bedraagt dan het minimum voordeel alle aard, wordt deze opgetrokken tot dit minimum.

Aanslagjaar

CO²-coëfficiënt en referentie CO²-uitstoot
Inkomstenjaar Referentie CO2-uitstoot (benzine, lpg- of aardgas) Referentie CO2-uitstoot (diesel)
2024 78 g/km 65 g/km
2023 82 g/km 67 g/km
2022 91 g/km 75 g/km
2021 102 g/km 84 g/km
2020 111 g/km 91 g/km
     
Correctie i.f.v. ouderdom voertuig
Ouderdom Correctiecoëfficiënt
0-12 maand: 100%
13-24 maand: 94%
25-36 maand: 88%
37-48 maand: 82%
49-60 maand: 76%
Vanaf 61 maand: 70%
     
Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen
Inkomstenjaar Minimum
2024 € 1.600,00
2023 € 1.540,00
2022 € 1.400,00
2021 € 1.370,00
2020 € 1.360,00