VAA motorfiets

Wanneer een vennootschap/werkgever een motorfiets ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel alle aard.

Aanslagjaar

Net als bij een firmawagen wordt de werknemer/bedrijfsleider die van zijn werkgever/onderneming een motorfiets ter beschikking krijgt, belast op een voordeel van alle aard wanneer hij die motorfiets voor woon-werkverkeer en/of andere privéverplaatsingen gebruikt.

Het voordeel wordt echter niet, zoals voor firmawagens, op een vast bedrag geraamd. Het voordeel geldt voor de werkelijke waarde bij de verkrijger.

Het voordeel moet worden vastgesteld op basis van de waarde die het heeft voor de belastingplichtige. Dit is een subjectieve waarde, die door de belastingadministratie wordt omschreven als "het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen"