VAA voor pc, laptop, internet, gsm en tablet

De terbeschikkingstelling van een laptop, internet - en/of telefoonabonnement, gsm of tablet door de werkgever/vennootschap aan een medewerker/bedrijfsleider, wordt in hoofde van deze laatste belast o.b.v. een forfaitair voordeel alle aard.

Aanslagjaar

Beschikking over: VAA op jaarbasis
Pc, laptop en/of randapparatuur € 72,00
Internet (mobiele data) € 60,00
Tablet, smartphone of gsm € 36,00
Telefoon abonnement € 48,00

Bij meerdere toestellen dient voor elk toestel een voordeel alle aard te worden toegerekend. Voor internet daarentegen dient het voordeel slechts één keer te worden toegerekend, ook al gaat het om meerdere connecties.

  VAA op jaarbasis
Pc, laptop en/of randapparatuur € 72,00
Internet (mobiele data) € 60,00
Tablet, smartphone of gsm € 36,00
Telefoon abonnement € 48,00

Bij meerdere toestellen dient voor elk toestel een voordeel alle aard te worden toegerekend. Voor internet daarentegen dient het voordeel slechts één keer te worden toegerekend, ook al gaat het om meerdere connecties.

  VAA op jaarbasis
Pc, laptop en/of randapparatuur € 72,00
Internet (mobiele data) € 60,00
Tablet, smartphone of gsm € 36,00
Telefoon abonnement € 48,00

Bij meerdere toestellen dient voor elk toestel een voordeel alle aard te worden toegerekend. Voor internet daarentegen dient het voordeel slechts één keer te worden toegerekend, ook al gaat het om meerdere connecties.