VAA fiets

Wanneer een vennootschap/werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel alle aard.

Aanslagjaar

Voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een 'bedrijfsfiets' die door de werkgever/vennootschap ter beschikking is gesteld aan een werknemer/bedrijfsleider, is wettelijk vrijgesteld van personenbelasting. Er dient geen VAA te worden aangegeven in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider op voorwaarde dat de fiets ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

Het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets die uitsluitend of voornamelijk voor het woonwerkfietsverkeer wordt gebruikt, kan perfect gecumuleerd met de fietsvergoeding.