VAA voor water

Wanneer uw vennootschap de kosten voor water betaalt, moet u als bedrijfsleider mogelijks een voordeel alle aard aangeven.

Aanslagjaar

Dit voordeel wordt fiscaal als te verwaarlozen beschouwd (niet aan te geven) als er voordelen wegens huisvesting, verwarming en elektriciteit worden aangerekend. Zoniet moet het werkelijk genoten voordeel aangerekend worden. Er bestaat geen forfait.