VAA lichte vracht

Wanneer een vennootschap/werkgever een lichte vracht ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel alle aard.

Aanslagjaar

VAA = (werkelijk gereden privé kilometers / totaal aantal kilometers) x (som van alle kosten m.b.t. de lichte vrachtwagen)