VAA beschikking over zonnepanelen/thuisbatterij

Wanneer een werkgever/vennootschap zonnepanelen plaatst op het dak van de privéwoning van zijn werknemer/bedrijfsleider of er een thuisbatterij installeert, ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel alle aard.

Aanslagjaar

Terbeschikkingstelling zonnepanelen en/of thuisbatterij
Overdracht van eigendomsrecht  
VAA = werkelijke waarde die het heeft bij de genieter = de voor particuliere klanten marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie
Geen overdracht eigendomsrecht
VAA = werkelijke waarde die het heeft bij de genieter = gangbare leaseprijs op jaarbasis van zonnepanelen en/of thuisbatterij op de particuliere markt