VAA gratis woonst

Een bedrijfsleider die gratis in een woning van zijn vennootschap woont, wordt belast op een voordeel alle aard. Voor de berekening van het VAA dient u een formule toe te passen, gebaseerd op het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI).

Aanslagjaar

VAA gratis woning

Gemeubileerde woning

KI x indexatiecoëfficient x 100/60 x 5/3 x 2
Niet gemeubileerde woning KI x indexatiecoëfficiënt  x 100/60 x 2

De indexatiecoëfficiënt voor het KI vindt u hier.