VAA renteloze lening of lening tegen gunstvoorwaarden

Het verstrekken van een gratis of goedkope lening in het kader van de arbeidsverhouding heeft tot gevolg dat er een voordeel van alle aard belastbaar wordt bij de begunstigde van de goedkope lening. Onder goedkope leningen moet worden verstaan leningen met een rente die minder bedraagt dan de normaal geldende marktrente.

Aanslagjaar

Bekijk via deze link alle renteloze leningen (de pagina met alle onderverdelingen)