OV - vermindering bescheiden woning

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de woning waar de belastingplichtige volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar zijn hoofdverblijfplaats heeft, op voorwaarde dat het gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen een bepaald bedrag niet overschrijden.

Aanslagjaar

Maximaal niet-geïndexeerd KI Vermindering
745 EUR 25%