OV - vermindering oorlogsverminkte

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de woning die wordt betrokken door een oorlogsverminkte.

Indien de oorlogsverminkte huurder is van de woning, kan hij deze vermindering opeisen door deze in mindering te brengen van de huurprijs.

Aanslagjaar

Vermindering oorlogsverminkte
20%