OV - vermindering gezinsbijslaggerechtigde kinderen

Woningen waar minstens twee kinderen die in aanmerking komen voor de gezinsbijslag gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar, komen in aanmerking voor een vermindering op de onroerende voorheffing. De vermindering wordt toegekend aan de woning waar de kinderen gedomicilieerd zijn en wordt op het aanslagbiljet van deze woning in mindering gebracht.

Aanslagjaar

Aantal kinderen voor wie er kinderbijslag genoten wordt
Geïndexeerd basisbedrag
Basisbedrag
 
(Aanslag)jaar 2024
(Aanslag)jaar 2023
2
€ 16,64
€ 16,00
3
€ 24,96
€ 24,00
4
€ 33,28
€ 32,00
5
€ 41,60
€ 40,00
6
€ 49,92
€ 48,00
7
€ 58,24
€ 56,00
8
€ 66,56
€ 64,00
9
€ 74,88
€ 72,00
10
€ 83,20
€ 80,00
Extra per kind boven het 10 de
€ 8,32
€ 8,00

Een gehandicapt kind wordt voor twee gerekend.