OV - vermindering E-peil

Tot en met 2022 gaat het om een vermindering voor belastingplichtigen die beschikken over een woning die nieuw gebouwd werd of zodanig verbouwd werd dat deze gelijkgesteld wordt met een nieuwbouw (art. 2.1.5.0.1, §2 VCF). Sinds 2023 gaat het om (gedeeltelijke) herbouw. Het percentage van de vermindering hangt af van het tijdstip van de stedenbouwkundige aanvraag en het E-peil.

Er wordt ook een vermindering toegekend voor (bestaande) gebouwen die een zogenaamde energetische renovatie onder­gaan, waardoor het E-peil onder een bepaald maximum daalt. Deze vermindering bedraagt sinds 2023 100% als het gerenoveerd gebouw op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60.

Aanslagjaar

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
E-peil (op 01.01 aanslagjaar) voor nieuwbouw (tot en met 2022) of herbouw (sinds 2023)
E-peil (op 01.01 aanslagjaar) na ingrijpende energetische renovatie
Vermindering
Periode
Vóór 01.01.2013
Woningen = ten hoogste E60
Andere gebouwen = ten hoogste E70
 
20%
10 jaar
E40
 
40%
10 jaar
Tussen 01.01.2013 en 31.12.2013
E50
 
50%
5 jaar
E30
 
100%
5 jaar
Tussen 01.01.2014 en 31.12.2015
E40
 
50%
5 jaar
E30
 
100%
5 jaar
Tussen 01.01.2016 en 30.09.2016
E30
 
50%
5 jaar
E20
 
100%
5 jaar
Tussen 01.10.2016 en 31.12.2019
E30
E90
50%
5 jaar
Tussen 01.10.2016 en 31.12.2021
E20
E60
100%
5 jaar
Tussen 01.01.2020 en 31.12.2021
E30
 
50%
5 jaar
Tussen 01.01.2022 en 31.12.2022
E20
 
50%
5 jaar
E10
E60
100%
5 jaar
Sinds 01.01.2023
E20
 
50%
5 jaar
E10
E60
100%
5 jaar