OV - vermindering handicap

De onroerende voorheffing wordt verminderd per persoon met een handicap, met uitsluiting van de gehandicapte kinderen, voor de woning waar de persoon met de handicap volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar zijn woonplaats heeft. Deze vermindering wordt toegepast als opgenomen in onderstaande tabel.

Indien de gehandicapte huurder is van de woning, kan hij deze vermindering claimen door deze in mindering te brengen van de huurprijs.

Aanslagjaar

Aantal personen met een handicap
Geïndexeerd basisbedrag
Basisbedrag
 
(Aanslag)jaar 2024
(Aanslag)jaar 2023
1
€ 16,64
€ 16,00
2
€ 33,28
€ 32,00
3
€ 49,92
€ 48,00
4
€ 66,56
€ 64,00
5
€ 83,20
€ 80,00