OV - vermindering bescheiden nieuwbouwwoning

Er wordt een vermindering op de onroerende voorheffing verleend voor de nieuwbouwwoning (u hebt ze zelf nieuw laten bouwen of u hebt ze nieuwgebouwd aangekocht; de woning is in beide gevallen dus nog niet eerder in gebruik genomen), waar de belastingplichtige volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar zijn hoofdverblijfplaats heeft, op voorwaarde dat het gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen een bepaald bedrag niet overschrijden.

Aanslagjaar

Maximaal niet-geïndexeerd KI Vermindering
745 EUR 50% gedurende 5 jaar vanaf het jaar waarvoor de onroerende voorheffing voor het eerst is verschuldigd