Beperkt aftrekbare beroepskosten

Receptiekosten

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Relatiegeschenken

De fiscale aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane kosten voor relatiegeschenken, wordt mogelijks beperkt. Hieronder een overzicht.

Restaurantkosten

Beroepsmatig gedane restaurantkosten zijn in beginsel voor 69 % aftrekbaar in de inkomstenbelastingen. Restaurantkosten worden omschreven als de kosten van maaltijden die worden...

Geldboeten

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Belastingen & Heffingen

Elke belasting die rechtstreeks wordt geheven op de belastbare winst van de onderneming is in beginsel niet als beroepskost aftrekbaar. Derhalve zijn bijvoorbeeld de personenbelasting en de...