Relatiegeschenken

De fiscale aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane kosten voor relatiegeschenken, wordt mogelijks beperkt. Hieronder een overzicht.

Aanslagjaar

Kost Aftrekbaar % Btw-aftrek
Algemene basisregel 50%

100% < 50,00 euro (excl. BTW)/geschenk/zakenrelatie (*)

0% > 50,00 euro (excl. BTW)/geschenk/zakenrelatie

Tombolageschenken en toegelaten loterijen 100% Onder voorwaarden
Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22°) 50% Niet aftrekbaar
Wijnen en aperitieven (niet-geestrijke dranken) 50%

100% < 50,00 euro (excl. BTW)/geschenk/zakenrelatie

0% > 50,00 euro (excl. BTW)/geschenk/zakenrelatie

Reclameartikelen 100% (**) 100% (**)
Handelsmonsters & stalen 100% (***) 100% (***)
Toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties toegekend aan zakenrelaties 50% of 100% (****) Niet recupereerbaar of 100% recupereerbaar (****)
Doorgerekende relatiegeschenken 100% (*****) 100% (*****)

(*) Alleen voor goederen, niet voor diensten.

(**) Naam van de schenker blijvend en opvallend vermeld, geringe waarde, op grote schaal verspreid en verbruiksartikel, ongeacht of ze worden uitgedeeld aan bestaande of potentiële klanten).

(***) Op voorwaarde dat het producten betreft die de onderneming zelf verkoopt of produceert. Een staal heeft immers de bedoeling om toekomstige gebruiker of verbruiker de kwaliteit van het product te leren kennen.

(****) 100% aftrekbaar in de directe belastingen en btw 100% recupereerbaar als de gemaakte kosten kunnen worden beschouwd als reclamekosten. Bijgevolg dient te worden aangetoond dat de zakenrelaties uitnodigd worden om publicitaire redenen (duidelijk zichtbare reclame) en niet alleen om van de manifestatie te genieten.

(*****) Indien de doorgerekende relatiegeschenken uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur zijn vermeld. Het is niet relevant of de derde aan wie de kosten doorgerekend worden, aan een aftrekbeperking zijn onderworpen.