Restaurantkosten

Beroepsmatig gedane restaurantkosten zijn in beginsel voor 69 % aftrekbaar in de inkomstenbelastingen. Restaurantkosten worden omschreven als de kosten van maaltijden die worden opgediend in een restaurant, met inbegrip van de erbij geserveerde dranken en rookwaren. Volgens de belastingadministratie is een «restaurant» elke inrichting waar maaltijden worden bereid en verkocht om in die inrichting te worden verbruikt. Volgens bepaalde rechtspraak dient een restaurant publiek toegankelijk te zijn, zoniet zijn de gemaakte kosten receptiekosten. Ook de kosten met betrekking tot kleine maaltijden (spaghetti, belegde broodjes, ...) die worden bereid en opgediend in drankgelegenheden, vallen onder het begrip «restaurantkosten». Op deze algemene regel, bestaan enkele uitzonderingen.

Aanslagjaar

Kost Aftrekbaar % Btw-aftrek
Algemene regel 69% Niet recupereerbaar
Tijdens seminaries 69% Niet recupereerbaar
Bedrijfsfeesten (*) 100% Niet recupereerbaar (***)
Doorgerekende kosten (*) 100% aftrekbaar voor de facturerende partij - 69% aftrekbaar voor de gefactureerde 100% recupereerbaar voor de facturerende partij - 0% recupereerbaar voor de gefactureerde
Door vertegenwoordigers voedingssector (****) 100% Niet recupereerbaar
Aan derden terugbetaalde kosten 69% Niet recupereerbaar
Bedrijfsrestaurant (*****) 100 % Niet recupereerbaar

(*) Max. 1x per jaar voor het volledige personeel.

(**) Op voorwaarde dat de restaurantkosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur worden doorgerekend.  U moet de restaurantnota’s ‘op een onverbloemde wijze’ en voor hetzelfde bedrag doorrekenen aan uw cliënt via een factuur of een kostennota. Dit betekent dat op zijn minst de aard van de dienst, de naam van het restaurant en de datum van de maaltijd op de factuur of de kostennota vermeld moet worden én dat er een fotokopie van het restaurantbonnetje toegevoegd moet worden. Indien de restaurantkosten niet uitdrukkelijk worden doorgerekend, dan is de aftrekbeperking van toepassing op diegene die de kosten gemaakt heeft.

(***) De BTW op restaurantkosten van een personeelsfeest zijn in de regel niet aftrekbaar, dit tenzij je voor het feest de spijzen en dranken zelf aankoopt en zelf voor de bediening instaat.

(****)  Deze uitzondering dient zeer strikt te worden toegepast: dit geldt namelijk enkel voor wie producten voor menselijke consumptie verkoopt. Vertegenwoordigers in eetservies, keuken(machine)s, rookwaren en dierenvoedsel vallen dus buiten deze regel.

(*****) Op voorwaarde dat her personeelslid 1,09 euro per maaltijd bijdraagt.