Receptiekosten

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Receptiekosten maak je wanneer je klanten of leveranciers, zakenrelaties - of partners ontvangt bij jou op kantoor of ergens anders. Dit kan gaan over kosten zoals traiteur, dranken, voedingswaren, bloemen, meubels, huur voor de onthaalruimte, salaris van het receptiepersoneel enzovoort.

In principe is de aftrekbaarheid van receptiekosten beperkt tot 50%. Hieronder vind je een overzicht van specifieke receptiekosten waarvan sommige een uitzondering vormen op de algemene aftrekbeperking.

Kost Aftrekbaar % Btw-aftrek
Algemeen 50% Niet aftrekbaar
Bloemen (voor uitrusting/versiering bedrijfslokalen) - Ontvangstruimte: 50% - Bureel: 100% 100%
Demonstratiekosten 100% 100% (indien aftrekbare bedrijfskosten voor inkomstenbelasting)
Promotie-events - Algemeen: 50% - Kosten showroom: 100% - 100% - indien advertentiedoel nieuw product of dienst
Kosten, bijdragen en lidgelden van serviceclubs Niet aftrekbaar (50% aftrekbaar indien doel om contacten te leggen) N.v.t.
Bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties 100% N.v.t.
Autocarreizen en bijhorende attracties 50% Niet aftrekbaar
Autocarreizen tot ophalen potentiële klanten en te verplaatsen naar verkoopinrichting van bedrijf en terug 100% 100%