Belastingen & Heffingen

Elke belasting die rechtstreeks wordt geheven op de belastbare winst van de onderneming is in beginsel niet als beroepskost aftrekbaar. Derhalve zijn bijvoorbeeld de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting niet aftrekbaar.

Elke belasting die niet het karakter heeft van een inkomstenbelasting, is daarentegen wel aftrekbaar als beroepskost. Het gaat onder meer om de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, de niet-aftrekbare btw op aankopen enzovoort.

Aanslagjaar

  Aftrekbaarheid beroepskost
Gewestbelastingen  
Onroerende voorheffing, aftrekbaar doch niet meer verrekenbaar Aftrekbaar
Registratierecht Aftrekbaar
Gemeente- en provinciebelasting Aftrekbaar
Kilometerheffing vrachtwagens (vroegere Eurovignet) Aftrekbaar
Belasting op spelen en weddenschappen Aftrekbaar
Belasting op automatische ontspanningstoestellen (gokautomaten, bingokasten etc.) Aftrekbaar
Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken Aftrekbaar
Opcentiemen geïnd door de OVAM Aftrekbaar
Heffing op meststoffen Niet aftrekbaar
Heffing op leegstaande bedrijfsgebouwen Niet aftrekbaar
Heffing op waterverontreiniging Niet aftrekbaar
Planbatenheffing Niet aftrekbaar
Waterwegenvignet Niet aftrekbaar
Heffing op winning grondwater Niet aftrekbaar
Dossiertaks milieuvergunning Niet aftrekbaar
Retributie privatief gebruik (water)wegen en aanhorigheden Niet aftrekbaar
Federale belastingen  
Vennootschapsbelasting Niet aftrekbaar
Personenbelasting en aanvullende gemeentebelasting Niet aftrekbaar
Forfaitair gedeelte buitenlandse belasting (voor zover werkelijk verrekend met verschuldigde vennootschapsbelasting) Niet aftrekbaar
Verhogingen, vermeerderingen, kosten nalatigheidsintresten m.b.t. deze niet-aftrekbare belastingen Niet aftrekbaar