Kosten eigen aan de werkgever

Fietsvergoeding

Vergoedingen toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider die de verplaatsingen tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets verricht (bv.…

Kilometervergoeding eigen wagen

Voor het personeel dat voor rekening van de werkgever beroepsverplaatsingen (andere dan woon-werkverkeer) doet met eigen auto, motorfiets of…

Forfaitaire binnenlandse dagvergoeding

Wanneer je op dienstreis bent voor je werk, kan je een vergoeding bekomen van je werkgever die de gemaakte maaltijdkosten en/of de gemaakte huisvestingskosten dekt. Dagelijkse forfaitaire…

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding (korte dienstreizen)

Indien een bedrijfsleider voor de vennootschap een dienstreis maakt in het buitenland, kan hiervoor een forfaitaire dagvergoeding worden toegekend, dewelke bij de bedrijfsleider niet…

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding (lange dienstreizen)

Indien een bedrijfsleider voor de vennootschap een dienstreis maakt in het buitenland, kan hiervoor een forfaitaire dagvergoeding worden toegekend, dewelke bij de bedrijfsleider niet…

Kantoorvergoeding

Een werkgever kan deze netto kantoorvergoeding toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken. De RSZ en fiscus aanvaarden een forfaitaire kantoorvergoeding