Kosten eigen aan de werkgever

Fietsvergoeding

Vergoedingen toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider die de verplaatsingen tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets verricht (bv....

Kilometervergoeding eigen wagen

Voor een werknemer of een bedrijfsleider die voor rekening van de werkgever beroepsverplaatsingen (andere dan woon-werkverkeer) doet met de...

Forfaitaire binnenlandse dagvergoeding

Wanneer een bedrijfsleider beroepsverplaatsingen maakt voor de vennootschap, kan hij van de vennootschap een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. Dagelijkse forfaitaire...

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding (korte dienstreizen)

Indien een bedrijfsleider voor de vennootschap een dienstreis maakt in het buitenland, kan hiervoor een forfaitaire dagvergoeding worden toegekend, dewelke bij de bedrijfsleider niet...

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding (lange dienstreizen)

Indien een bedrijfsleider voor de vennootschap een dienstreis maakt in het buitenland, kan hiervoor een forfaitaire dagvergoeding worden toegekend, dewelke bij de bedrijfsleider niet...

Kantoorvergoeding

Een werkgever kan een forfaitaire belastingvrije vergoeding toekennen aan zijn werknemers die regelmatig en structureel van thuis...